Chúc mừng, tên miền bạn đã trỏ đến IP 103.161.172.100

IP

Để cài đặt website, bạn cần thêm tên miền vào Domain Setup của Hosting