200.000 

Thông số kỹ thuật

–        Loại mực in: Canon laser đen trắng

–        Mã mực : Canon 303

–        Loại máy in sử dụng : Canon LPB 2900

–        Dung lượng : In khoảng 2.000 trang (với độ che phủ 5%)